You Can’t Soar Like An Eagle When You Surround Yourself With Turkeys

 

 

You can’t soar like an eagle when you surround yourself with turkeys.
Isn’t that the truth.

But in order to soar like an eagle, you also must release yourself from anything that is weighing you down.

You can’t soar like an eagle if you’re unhealthy. 
I don’t see any obese eagles dominating the sky.

Your health is probably the most important part of your life. Certainly one of the most important factors in living a GREAT life.

Having ENERGY for life, starts in your physical body.

It’s much easier to get your mind right when your body is right.
Build a strong body and your mind will follow.

You can’t soar like an eagle with the mindset of a turkey.

If you don’t believe you can fly, you will never fly.
If you don’t believe you are capable of soaring to the top of your own mountain peak in life, you will never try and therefor never succeed.

If your mind is full of negativity…
You will never see the positive.

If your mind is full of limitations it is closed off to opportunities and possibilities that might be right in front of your face.

So in order for you to soar like that eagle, you need to get your blinkers on.
You must FOCUS.

 The eagle can FOCUS on and lock in on its prey from miles away.
You must FOCUS on your goal, and lock it in from wherever you are.
ELIMINATE the idea of defeat!
LOCK in your goal.
DETERMINE what it is going to take to get there and TAKE OFF. 
Just GO – Go get that GOAL.
Don’t stop until you have it in your grasp!

Next you must fill your mind and body with ONLY the things that will take you closer to your goals.

If you’re surrounded by turkeys it’s time to limit that interaction, and get around the dream chasers.
 Those that want to SOAR.

Those that want to LEAD.
 Those that are prepared to face the storm, and thrive despite the storm.

If you have weights tied to your legs,
if you have things that are weighing you down in life and preventing you from taking off…
it’s NOW time to release those shackles.

Set yourself free so you can fly.
It might not be easy to get those shackles off. 
It might be painful.
It might leave a scar.
 But you must do what is best for you.
You can not be imprisoned for your entire life.

 You were born to fly.
To DOMINATE
To make your own decisions.
To walk your own path, 
To do it on your watch!

 You were born to be in control of your life.
You were born to DOMINATE
You MUST follow your own path!

If the turkeys love you, they will learn to soar with you.
If they are meant to be with you, you can help them along, but you can only help them after you help yourself.
 You must go your own way first.

Bạn không thể nào vút bay như một con đại bàng khi mà bạn cứ lẩng quẩn với mấy con gà tây.
Đó không phải là sự thật.

Nhưng để vút bay như một con đại bàng thì bạn phải gỡ bỏ bất kỳ thứ gì kéo bạn xuống.

Bạn không thể bay như một con đại bàng nếu bạn không khỏe mạnh. Tôi không thấy bất kì con đai bàng béo phì nào đang thống trị bầu trời cả.

Sức khỏe chắc chắc là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn. Chắc chắn là một trong những nhân tố quan trọng trong cuộc sống là một cuộc sống TỐT.

Tràn đầy NĂNG LƯỢNG, bắt đầu từ cơ thể của bạn.

Thật dễ dàng để trí óc của bạn đúng khi cơ thể bạn khỏe mạnh.
Xậy dựng một cơ thể khỏe mạnh thì trí óc cũng bạn cũng sẽ đi theo.

Bạn không thể vút bay như một con đại bàng khi tâm trí của bạn là một con gà tây.

Nếu bạn không tin mình có thể bay, bạn sẽ không bao giờ bay.
Nếu bạn không tin rằng bạn có thể bay tớ đỉnh núi cao của bạn trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ thử và không bao giờ thành công.

Nếu tâm trí của bạn đầy những tiêu cực, bạn sẽ không bao giờ thấy điều tích cực.

Nếu tâm trí của bạn đầy những giới hạn, nó sẽ đóng cửa những cơ hội và nhưng khả năng mà chúng đang đứng ngay trước mặt bạn.

Vì thế để bạn có thể vút bay như đại bàng, bạn cần bắt đầu với tầm nhìn của bạn.
Bạn phải tập trung. Con đại bàng có thể tập trung và khóa con mồi của nó cách xa hàng dặm.
Bạn phải tập trung vào mục tiêu của bạn, và khóa nó bất cứ nơi nào.
TỪ BỎ ý nghĩ thất bại!
GIỮ CHẶT mục tiêu.
QUYẾT ĐỊNH cái gì sẽ dẫn đến mục tiêu và CẤT CÁNH. Chỉ có ĐI – Đi để đến MỤC TIÊU.
ĐỪNG DỪNG lại cho khi bạn có chúng TRONG TAY!

Bước kế tiếp bạn phải đổ đầy tâm trí và cơ thể của bạn chỉ DUY NHẤT điều đó mà nó sẽ dẫn bạn đến gần những mục tiêu của bạn hơn.

Nếu bạn được bao quanh bởi những con gà tây, thì đây chính là thời điểm để giới hạn sự tiếp xúc, và tiếp xúc với những người theo đuổi giấc mơ. Những người mà muốn VÚT BAY. Những người mà muốn DẪN ĐẦU. Những người đã chuẩn bị đối mặt với những cơn bão, và phát triển bất chấp cơn bão.

Nếu bạn có những gánh nặng níu chặt đôi chân của bạn, nếu bạn có những thứ mà đang nhấm chìm bạn xuống, và ngăn cản bạn cất cánh…thì GIỜ là lúc bạn cởi bỏ xiềng xích.

Để bạn tự do thì bạn có thể bay.
Nó có lẽ không phải điều dễ dàng để gỡ bỏ xiềng xích. Nó có lẽ sẽ đau đớn. Nó có lẽ sẽ để lại  vết sẹo. Nhưng bạn phải làm vì đó là điều tốt nhất cho bạn.
Bạn không thể bị giam cầm cho toàn bộ cuộc sống của bạn. Bạn sinh ra là để bay.
Để THỐNG TRỊ
Để tự quyết định.
Để đi trên con đường riêng của bạn. Để làm nó với trách nhiệm của bạn. Bạn được sinh ra để điều khiển cuộc đời của bạn.
Bạn sinh ra là để THỐNG TRỊ
Bạn PHẢI đi theo con đường riêng của bạn!

Nếu những con gà tây yêu bạn, chúng sẽ học cách bay cùng bạn.
Nếu họ có ý nghĩa với bạn, bạn sẽ giúp họ, nhưng trước khi giúp họ, bạn phải tự giúp bản thân mình trước. Bạn phải đi trên con đường bạn trước tiên.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s