ngốc 1

Ngốc ơi là ngốc. Sao vẫn cứ nhớ nhung vậy? Mày có biết người ta đang vui vẻ bên ai đó không Ngốc? Mày ở đây nằm nhờ người ta như vậy sao??? Hãy thức tỉnh đi cô gái Ngốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s